Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Οι Ελληνες Ολυμπιονικες απο το 776 π.χ εως το 369 μ.χ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 776 π.Χ. έως 369 μ.Χ.

Αρχαίοι Ολυμπιονίκες

Πηγές:
[1] Ο πίνακας των Ολυμπιονικών προέρχεται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Οι Ολυμπιακοί Αγώνες).
[2] "Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων", Εκδοτική Αθηνών, 1976. 

Φειδίας Ν. Μπουρλάς
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2000 

 
Συνολικός αριθμός Ολυμπιακών νικών
Ολυμπιονίκης
Πόλη
Νίκες
Αγώνισμα
Λεωνίδας
Ρόδος
12
στάδιον-δίαυλος-οπλίτης δρόμος 164-152 π.Χ.
Ηρόδωρος
Μέγαρα
10
αγών σαλπιγκτών 328-292 π.Χ.
Αστύλος
Κρότων-Συρακούσες
7
στάδιον-δίαυλος 488-480, οπλίτης δρόμος 480 π.Χ.
Χίονις
Σπάρτη
6
στάδιον-δίαυλος 664-656 π.Χ.
Ιπποσθένης
Σπάρτη
6
πάλη παίδων 632, πάλη 624-608 π.Χ.
Μίλων
Κρότων
6
πάλη παίδων, πάλη 532-516 π.Χ.
Νέρων
Ρώμη
6
άρμα τέλειον-άρμα πωλικόν-άρμα δεκάπωλον-αγών τραγωδών-αγών κιθαρωδών-αγών κηρύκων 65 μ.Χ.
Ετοιμοκλής
Σπάρτη
5
πάλη παίδων 604, πάλη 600-588 π.Χ.
Φιλίνος
Κως
5
στάδιον-δίαυλος 264-260, δίαυλος 256 π.Χ.
Νικοκλής
Άκριον
5
δίαυλος-δόλιχος-οπλίτης δρόμος 100, στάδιον-άγνωστο αγώνισμα δρόμου 96 π.Χ.
Διογένης
Έφεσος
5
αγών σαλπιγκτών 69-85 μ.Χ.
Ερμογένης (ο και Ίππος)
Ξάνθος
5
στάδιον 81,89, δίαυλος-οπλίτης δρόμος 85, δίαυλος ή οπλίτης δρόμος 89 μ.Χ.
Αίλιος Γρανιανός
Σικυών
5
στάδιον παίδων 133, δίαυλος-οπλίτης δρόμος 137, πένταθλον 137-141 μ.Χ.
Δημήτριος
Σαλαμίς
5
στάδιον 229-237, πένταθλον 229-233 μ.Χ.
Τίσανδρος
Νάξος Σικελίας
4
πυγμαχία 572-560 π.Χ.
Βαλέριος Εκλεκτός
Σινώπη
4
αγών κηρύκων 245,253-261 μ.Χ.
 
Νίκες σε ξεχωριστούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Ολυμπιονίκης
Πόλη
Νίκες
Αγώνισμα
Ηρόδωρος
Μέγαρα
10
αγών σαλπιγκτών 328-292 π.Χ.
Ιπποσθένης
Σπάρτη
6
πάλη παίδων 632, πάλη 624-608 π.Χ.
Μίλων
Κρότων
6
πάλη παίδων, πάλη 532-516 π.Χ.
Ετοιμοκλής
Σπάρτη
5
πάλη παίδων 604, πάλη 600-588 π.Χ.
Διογένης
Έφεσος
5
αγών σαλπιγκτών 69-85 μ.Χ.
Λεωνίδας
Ρόδος
4 (επί 3)
στάδιον-δίαυλος-οπλίτης δρόμος 164-152 π.Χ.
Τίσανδρος
Νάξος Σικελίας
4
πυγμαχία 572-560 π.Χ.
Βαλέριος Εκλεκτός
Σινώπη
4
αγών κηρύκων 245,253-261 μ.Χ.
 
Πίνακας αρχαίων Ολυμπιονικών
Έτος
Άθλημα
Πόλη - περιοχή
Ολυμπιονίκης
776 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κόροιβος
772 π.Χ.
Στάδιον
Δυσπόντιον (Πελοπόννησος)
Αντίμαχος
768 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Άνδροκλος
764 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Πολυχάρης
760 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αισχίνης
756 π.Χ.
Στάδιον
Δύμη (Πελοπόννησος)
Οιβώτας
752 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Δαϊκλής
748 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Αντικλής
744 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Ξενόδοκος (ή Ξενοκλής)
740 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Δωτάδης
736 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Λεωχάρης
732 π.Χ.
Στάδιον
Κλεωναί (Πελοπόννησος)
Οξύθεμις
728 π.Χ.
Στάδιον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Διοκλής
724 π.Χ.
Στάδιον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Δάσμων (ή Δέσμων)
724 π.Χ.
Δίαυλος
Πίσα (Πελοπόννησος)
Ύπηνος
720 π.Χ.
Δόλιχος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Άκανθος
720 π.Χ.
Στάδιον
Μέγαρα (Αττική)
Όρσιππος
716 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Πυθαγόρας
712 π.Χ.
Στάδιον
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
Πώλος
708 π.Χ.
Στάδιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Τέλλις
708 π.Χ.
Πένταθλον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λάμπις
708 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευρύβατος
704 π.Χ.
Στάδιον
Μέγαρα (Αττική)
Μένος
700 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αθηράδας
696 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Παντακλής
692 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Παντακλής
692 π.Χ.
Δίαυλος
Αθήνα
Παντακλής
688 π.Χ.
Πυγμαχία
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Ονόμαστος
688 π.Χ.
Στάδιον
Υπερησία (Πελοπόννησος)
Ίκαρος (ή Ικάριος)
684 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Κλεοπτόλεμος
684 π.Χ.
Δόλιχος
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Φάνας
680 π.Χ.
Τέθριππον
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Παγώνδα (ή Πάγωνος)
680 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Θάλπις
676 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Καλλισθένης
676 π.Χ.
Πένταθλον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Φιλόμβροτος
672 π.Χ.
Πυγμαχία
Κρότων (νότια Ιταλία)
Δάιππος
672 π.Χ.
Πένταθλον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Φιλόμβροτος
672 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Ευρυβάτης (ή Ευρύβοτος ή Εύρυβος)
668 π.Χ.
Πένταθλον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Φιλόμβροτος
668 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χάρμις
664 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
664 π.Χ.
Δίαυλος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
660 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
660 π.Χ.
Δίαυλος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
656 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
656 π.Χ.
Δίαυλος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χίονις
652 π.Χ.
Πυγμαχία
Μέγαρα (Αττική)
Κομαίος
652 π.Χ.
Στάδιον
Μέγαρα (Αττική)
Κρατίνος
648 π.Χ.
Κέλης
Κραννών (Θεσσαλία)
Κραυξίδα (ή Κραξίλα)
648 π.Χ.
Τέθριππον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Μύρων
648 π.Χ.
Παγκράτιον
Συρακούσες (Σικελία)
Λύγδαμις
648 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Γύλις (ή Γύγις)
644 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Στόμας
640 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Σφαίρος
640 π.Χ.
Δίαυλος
Αθήνα
Κύλων
636 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αρυτάμας
636 π.Χ.
Παγκράτιον
Αθήνα
Φρύνων
632 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Πολυνείκης (ή Πολυνίκης)
632 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευρυκλείδας
632 π.Χ.
Πάλη παίδων
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
628 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ολυνθεύς
628 π.Χ.
Πένταθλον παίδων
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευτελίδας
624 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
624 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ριψόλαος
620 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ολυνθεύς
620 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
616 π.Χ.
Στάδιον
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Κλεώνδας (ή Κλεωνίδας)
616 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
616 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Σύβαρις (νότια Iταλία)
Φιλύτας (ή Φιλώτας)
612 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λυκώτας
612 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
608 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ιπποσθένης
608 π.Χ.
Στάδιον
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
Κλέων
604 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Γέλων
604 π.Χ.
Πάλη παίδων
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ετοιμοκλής
600 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ετοιμοκλής
600 π.Χ.
Στάδιον
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
Αντικράτης
596 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ετοιμοκλής
596 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Χρυσάμαξος
596 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Πολυμήστωρ
592 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευρυκλής
592 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ετοιμοκλής
592 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Αλκμαίων
588 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Γλαυκίας (ή Γλύκων)
588 π.Χ.
Πυγμαχία
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Πυθαγόρας
588 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ετοιμοκλής
588 π.Χ.
Ειδικό αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
584 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Λυκίνος
580 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Επιτελίδας
576 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Ερατοσθένης
572 π.Χ.
Τέθριππον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Κλεισθένης
572 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Άγις
572 π.Χ.
Πυγμαχία
Νάξος Σικελίας
Τίσανδρος
572 π.Χ.
Παγκράτιον
Φιγάλεια (Πελοπόννησος)
Αρριχίων
568 π.Χ.
Πυγμαχία
Νάξος Σικελίας
Τίσανδρος
568 π.Χ.
Στάδιον
Πεπάρηθος (Eύβοια)
Άγνων
568 π.Χ.
Παγκράτιον
Φιγάλεια (Πελοπόννησος)
Αρριχίων
564 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Ιππόστρατος
564 π.Χ.
Πυγμαχία
Νάξος Σικελίας
Τίσανδρος
564 π.Χ.
Κέλης
Αθήνα
Καλλίας Φαινίππου
564 π.Χ.
Παγκράτιον
Φιγάλεια (Πελοπόννησος)
Αρριχίων
560 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Ιππόστρατος
560 π.Χ.
Πυγμαχία
Νάξος Σικελίας
Τίσανδρος
560 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Μιλτιάδης Κυψέλου
556 π.Χ.
Στάδιον
Φάρσαλα (Θεσσαλία)
Φαίδρος
552 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λάδρομος
548 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Διόγνητος
548 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευαγόρας
544 π.Χ.
Στάδιον
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Αρχίλοχος
544 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευαγόρας
544 π.Χ.
Πυγμαχία
Αίγινα (νησί του Αιγαίου)
Πραξιδάμας
540 π.Χ.
Πάλη παίδων
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
540 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κέα (νησί του Αιγαίου)
(Λεω)κρέων
540 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Απελλαίος
540 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευαγόρας
536 π.Χ.
Στάδιον
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Αγάθαρχος
536 π.Χ.
Παγκράτιον
Όπους (κεντρική Eλλάδα)
Ρηξίβιος
536 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Κίμων Στησαγόρα
532 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
532 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Ευρυμένης
532 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Πεισίστρατος
532 π.Χ.
Στάδιον
Χαλκίδα (Εύβοια)
Ερυξίας (ή Ερυξίδας)
528 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
528 π.Χ.
Στάδιον
Καμάρινα (Σικελία)
Παρμενίδης
528 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Κίμων Στησαγόρα
524 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
524 π.Χ.
Στάδιον
Θεσσαλία
Μένανδρος
520 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
520 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Κρότων (νότια Ιταλία)
Φίλιππος
520 π.Χ.
Πυγμαχία
Κάρυστος (Eύβοια)
Γλαύκος
520 π.Χ.
Τέθριππον
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Άγνωστο όνομα
520 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ηραία (Πελοπόννησος)
Δαμάρετος (ή Δημάρετος)
520 π.Χ.
Στάδιον
Τάρας (νότια Ιταλία)
Άνοχος (ή Ανοχάς)
520 π.Χ.
Δίαυλος
Τάρας (νότια Ιταλία)
Άνοχος (ή Ανοχάς)
516 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Μίλων
516 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ηραία (Πελοπόννησος)
Δαμάρετος (ή Δημάρετος)
516 π.Χ.
Παγκράτιον
Δελφοί (κεντρική Ελλάδα)
Τιμασίθεος
516 π.Χ.
Τέθριππον
Επίδαμνος (Ιλλυρία)
Κλεοσθένης
516 π.Χ.
Στάδιον
Ιμέρα (Σικελία)
Iσχυρός
512 π.Χ.
Πάλη
Κρότων (νότια Ιταλία)
Τιμασίθεος
512 π.Χ.
Κέλης
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Φειδώλας
512 π.Χ.
Παγκράτιον
Δελφοί (κεντρική Ελλάδα)
Τιμασίθεος
512 π.Χ.
Στάδιον
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Φάνας (ή Φανάς)
512 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Φάνας (ή Φανάς)
512 π.Χ.
Δίαυλος
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Φάνας (ή Φανάς)
508 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Ισχόμαχος (ή Ισόμαχος)
508 π.Χ.
Κέλης
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Υιοί Φειδώλα
508 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Καλλιτέλης
508 π.Χ.
Τέθριππον
Γέλα (Σικελία)
Παντάρης
508 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Πελίννα (Θεσσαλία)
Φρικίας
504 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Ισχόμαχος (ή Ισόμαχος)
504 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Φίλων
504 π.Χ.
Δίαυλος
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Θεσσαλός
504 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Δαμάρατος
504 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Τίτας
504 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Πελίννα (Θεσσαλία)
Φρικίας
500 π.Χ.
Πυγμαχία
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Φίλων
500 π.Χ.
Απήνη
Θεσσαλία
Θέρσιος
500 π.Χ.
Πένταθλον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ακματίδας
500 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Αγαμήτωρ
500 π.Χ.
Στάδιον
Όπους (κεντρική Eλλάδα)
Νικέας (ή Νικασίας)
500 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Καλλίας Β'
500 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Απολλωνία (Θράκη)
Μενεπτόλεμος
496 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Τισικράτης
496 π.Χ.
Πυγμαχία
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Φίλων
496 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Καλλίας Β'
496 π.Χ.
Πάλη
Ακράγας (Σικελία)
Εμπεδοκλής
496 π.Χ.
Κέλης
Ακράγας (Σικελία)
Εξαίνετος
496 π.Χ.
Κάλπη
Δύμη (Πελοπόννησος)
Πάταικος
492 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Τισικράτης
492 π.Χ.
Πένταθλον
Άνδρος (νησί του Αιγαίου)
Ιερώνυμος
492 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Καλλίας Β'
492 π.Χ.
Πυγμαχία
Αστυπάλαια (νησί του Αιγαίου)
Κλεομήδης
492 π.Χ.
Κέλης
Ερέτρια (Eύβοια)
Κρόκων
492 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα δρόμου
Πελίννα (Θεσσαλία)
Ιπποκλέας
488 π.Χ.
Πυγμαχία
Κρήτη
Διόγνητος
488 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Αστύλος
488 π.Χ.
Δίαυλος
Κρότων (νότια Ιταλία)
Αστύλος
488 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αγιάδας
488 π.Χ.
Πένταθλον
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Ευθυκλής
488 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ορχομενός (κεντρική Ελλάδα)
Ασώπιχος
488 π.Χ.
Τέθριππον
Γέλα (Σικελία)
Γέλων
488 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα δρόμου
Πελίννα (Θεσσαλία)
Ιπποκλέας
484 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Κυρήνη (Λιβύη)
Μνασέας
484 π.Χ.
Στάδιον
Κρότων (νότια Ιταλία)
Αστύλος
484 π.Χ.
Δίαυλος
Κρότων (νότια Ιταλία)
Αστύλος
484 π.Χ.
Πένταθλον
Ηραία (Πελοπόννησος)
Θεόπομπος
484 π.Χ.
Δόλιχος
Στυμφαλία (Πελοπόννησος)
Δρομεύς
484 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Πολυπείθης
484 π.Χ.
Πυγμαχία
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Εύθυμος
484 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Επικράδιος
484 π.Χ.
Πάλη
Φάρσαλα (Θεσσαλία)
Τηλέμαχος
484 π.Χ.
Παγκράτιον
Φάρσαλα (Θεσσαλία)
Αγίας
480 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κέα (νησί του Αιγαίου)
(Ξε)νοπείθης
480 π.Χ.
Τέθριππον
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
(Δαι)τώνδας και Αρσίλοχος
480 π.Χ.
Στάδιον
Συρακούσες (Σικελία)
Αστύλος
480 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Συρακούσες (Σικελία)
Αστύλος
480 π.Χ.
Δίαυλος
Συρακούσες (Σικελία)
Αστύλος
480 π.Χ.
Πένταθλον
Ηραία (Πελοπόννησος)
Θεόπομπος
480 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηραία (Πελοπόννησος)
[...]φάνης
480 π.Χ.
Δόλιχος
Στυμφαλία (Πελοπόννησος)
Δρομεύς
480 π.Χ.
Πυγμαχία
Θάσος (νησί στο βόρειο Αιγαίο)
Θεογένης
480 π.Χ.
Παγκράτιον
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Δρομεύς
480 π.Χ.
Κέλης
Άργος (Πελοπόννησος)
νίκη πόλης
480 π.Χ.
Πάλη παίδων
Άργος (Πελοπόννησος)
[...]κων
480 π.Χ.
Απήνη
Ρήγιον (νότια Iταλία)
Αναξίλας
476 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Συρακούσες (Σικελία)
(Ζώπ)υρος
476 π.Χ.
Κέλης
Συρακούσες (Σικελία)
Ιέρων
476 π.Χ.
Παγκράτιον
Θάσος (νησί στο βόρειο Αιγαίο)
Θεογένης
476 π.Χ.
Δόλιχος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
476 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
476 π.Χ.
Πένταθλον
Τάρας (νότια Ιταλία)
Άγνωστο όνομα
476 π.Χ.
Στάδιον
Μυτιλήνη (νησί του Αιγαίου)
Σκάμανδρος (ή Σκαμάνδριος)
476 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Αγησίδαμος
476 π.Χ.
Πυγμαχία
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Εύθυμος
476 π.Χ.
Πάλη
Μαρώνεια (Θράκη)
Άγνωστο όνομα
476 π.Χ.
Δίαυλος
Άργος (Πελοπόννησος)
Δάνδις
476 π.Χ.
Πάλη παίδων
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Θεόγνητος
476 π.Χ.
Τέθριππον
Ακράγας (Σικελία)
Θήρων
472 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
[...]τανδρίδας
472 π.Χ.
Κέλης
Συρακούσες (Σικελία)
Ιέρων
472 π.Χ.
Πάλη
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
[...]μένης
472 π.Χ.
Πάλη παίδων
Τάρας (νότια Ιταλία)
[...]κρατίδας
472 π.Χ.
Πένταθλον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
[...]αμος
472 π.Χ.
Πυγμαχία
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Εύθυμος
472 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ορέσθεια (Μακεδονία)
Τέλλων
472 π.Χ.
Τέθριππον
Άργος (Πελοπόννησος)
νίκη πόλης
472 π.Χ.
Στάδιον
Άργος (Πελοπόννησος)
Δάνδις
472 π.Χ.
Παγκράτιον
Αθήνα
Καλλίας
472 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Επίδαμνος (Ιλλυρία)
[...]γίας
472 π.Χ.
Δίαυλος
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
[...]γης
472 π.Χ.
Δόλιχος
Ιμέρα (Σικελία)
Εργοτέλης
468 π.Χ.
Απήνη
Συρακούσες (Σικελία)
Αγησίας
468 π.Χ.
Τέθριππον
Συρακούσες (Σικελία)
Ιέρων
468 π.Χ.
Δόλιχος
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
[...]μήδης
468 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Τίρυνθα (Πελοπόννησος)
[...]νης
468 π.Χ.
Πένταθλον
Τάρας (νότια Ιταλία)
[...]τίων
468 π.Χ.
Παγκράτιον
Άργος (Πελοπόννησος)
(Ε)πιτιμάδας
468 π.Χ.
Κέλης
Άγνωστη προέλευση
Λεώφρων
468 π.Χ.
Πυγμαχία
Όπους (κεντρική Eλλάδα)
Μενάλκης
468 π.Χ.
Πάλη
Όπους (κεντρική Eλλάδα)
Εφάρμοστος (ή Επάρμοστος)
468 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Αθήνα
(Λυκ)όφρων
468 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Αθήνα
[...]λος
468 π.Χ.
Δίαυλος
Ποσειδωνία (νότια Iταλία)
Παρμενίδης
468 π.Χ.
Στάδιον
Ποσειδωνία (νότια Iταλία)
Παρμενίδης
468 π.Χ.
Δίαυλος
Παρρασία (Πελοπόννησος)
[...]ημος
464 π.Χ.
Πάλη παίδων
Κυρήνη (Λιβύη)
Κρατισθένης
464 π.Χ.
Πένταθλον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Ξενοφών
464 π.Χ.
Στάδιον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Ξενοφών
464 π.Χ.
Κέλης
Θεσσαλία
Εχεκρατίδας
464 π.Χ.
Παγκράτιον
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Εφωτίων (ή Εφουδίων ή Εφωδίων)
464 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Πυθαγόρας
464 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Πρωτόλαος
464 π.Χ.
Πάλη παίδων
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Φερίας
464 π.Χ.
Δόλιχος
Ιμέρα (Σικελία)
Εργοτέλης
464 π.Χ.
Πυγμαχία
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Διαγόρας
460 π.Χ.
Τέθριππον
Κυρήνη (Λιβύη)
Αρκεσίλαος Δ'
460 π.Χ.
Στάδιον
Θεσσαλία
Τορύμβας (ή Τορύλλας ή Τορύμνας)
460 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Κόρδαφος
460 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Κυνίσκος
460 π.Χ.
Δόλιχος
Άργος (Πελοπόννησος)
Λάδας
460 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
[...]άδας
460 π.Χ.
Παγκράτιον
Αθήνα
Τιμόδημος
460 π.Χ.
Πάλη παίδων
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Αλκιμέδων
460 π.Χ.
Πάλη
Βάρκη (Λιβύη)
Αμησινάς
460 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Σώστρατος
456 π.Χ.
Παγκράτιον
Κλεωναί (Πελοπόννησος)
Τιμάνθης
456 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Πολύμναστος
456 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κρήτη (;)
Ικαδίων
456 π.Χ.
Απήνη
Καμάρινα (Σικελία)
Ψαύμιος
456 π.Χ.
Πάλη
Μεσσήνη Σικελίας
Λεοντίσκος
456 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Λ[...]
Λίνας
456 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Αλκαίνετος
456 π.Χ.
Κέλης
Να[...]
Αιγίας
456 π.Χ.
Πένταθλον
Άγνωστη προέλευση
[...]νομος
456 π.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Άνθρωπος
456 π.Χ.
Τέθριππον
Άγνωστη προέλευση
Διακτορίδης
456 π.Χ.
Πάλη παίδων
Αθήνα
Φρύνιχ(ος)
452 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κέα (νησί του Αιγαίου)
Λάχων
452 π.Χ.
Τέθριππον
Καμάρινα (Σικελία)
Ψαύμιος
452 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Θεσσαλία
Λύκος
452 π.Χ.
Πένταθλον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Πυθοκλής
452 π.Χ.
Πάλη
Μεσσήνη Σικελίας
Λεοντίσκος
452 π.Χ.
Στάδιον
Λάρισα (Θεσσαλία)
Λύκος
452 π.Χ.
Πάλη παίδων
Άγνωστη προέλευση
Κλεόδωρος
452 π.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Αρίστων
452 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Άγνωστη προέλευση
Απολλόδω(ρος)
452 π.Χ.
Δίαυλος
Άγνωστη προέλευση
Εύβουλος
452 π.Χ.
Δόλιχος
Άγνωστη προέλευση
Ιππόβο(τος)
452 π.Χ.
Κέλης
Ι[...]
Πύθων
452 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δαμάγητος
448 π.Χ.
Δόλιχος
Κρήτη
Αιγείδας
448 π.Χ.
Πάλη παίδων
Θεσπιαί (κεντρική Ελλάδα)
Πολύνικος
448 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αρκεσίλαος
448 π.Χ.
Πένταθλον
Λοκροί (κεντρική Eλλάδα)
Κήτων
448 π.Χ.
Πάλη
Άργος (Πελοπόννησος)
Χείμων
448 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άγνωστη προέλευση
Λυκ(ε)ίνος
448 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Άγνωστη προέλευση
Λαχαρίδας
448 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Άγνωστη προέλευση
Αρίστων
448 π.Χ.
Δίαυλος
Άγνωστη προέλευση
Ευκλείδης
448 π.Χ.
Στάδιον
Ιμέρα (Σικελία)
Κρίσων
448 π.Χ.
Πυγμαχία
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Ακουσίλαος
448 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δαμάγητος
444 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Χαρμίδης
444 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αρκεσίλαος
444 π.Χ.
Πένταθλον
Τάρας (νότια Ιταλία)
Ίκκος
444 π.Χ.
Πυγμαχία
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Αλκαίνετος
444 π.Χ.
Πάλη
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Ταυροσθένης
444 π.Χ.
Στάδιον
Ιμέρα (Σικελία)
Κρίσων
440 π.Χ.
Πάλη
Ηραία (Πελοπόννησος)
Θεόπομπος Β'
440 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Πολυκλέας
440 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Δίπαια (Πελοπόννησος)
Γνάθων
440 π.Χ.
Στάδιον
Ιμέρα (Σικελία)
Κρίσων
436 π.Χ.
Στάδιον
Θεσσαλία
Θεόπομπος
436 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Παντάρκης
436 π.Χ.
Πάλη
Ηραία (Πελοπόννησος)
Θεόπομπος Β'
436 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Μεγακλής
436 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Αρκαδία (Πελοπόννησος)
Φίλιππος
432 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Λυκίνος
432 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λυκίνος
432 π.Χ.
Στάδιον
Αμβρακία (δυτική Ελλάδα)
Σώφρων
432 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δωριεύς
428 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ανάξαδρος
428 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσήνη Σικελίας
Σύμμαχος
428 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δωριεύς
424 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λέων
424 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσήνη Σικελίας
Σύμμαχος
424 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Ελλάνικος
424 π.Χ.
Πυγμαχία
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Κλεόμαχος
424 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Δα(μάσι)ππος
424 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δωριεύς
420 π.Χ.
Κέλης
Κως (νησί του Αιγαίου)
Ξενόμβροτος
420 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αμέρτας
420 π.Χ.
Στάδιον
Συρακούσες (Σικελία)
Υπέρβιος
420 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λίχας
420 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Θέας
420 π.Χ.
Παγκράτιον
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Ανδροσθένης
420 π.Χ.
Δόλιχος
Άργος (Πελοπόννησος)
Αριστεύς
416 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηραία (Πελοπόννησος)
Νικόστρατος
416 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Λακράτης
416 π.Χ.
Παγκράτιον
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Ανδροσθένης
416 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Αλκιβιάδης Κλεινία
416 π.Χ.
Στάδιον
Ακράγας (Σικελία)
Εξαίνετος
412 π.Χ.
Στάδιον
Ακράγας (Σικελία)
Εξαίνετος
408 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Ευβάτας (ή Εύβατος ή Ευβώτας)
408 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ευαγόρας
408 π.Χ.
Παγκράτιον
Σκοτούσα (Θεσσαλία)
Πουλυδάμας
408 π.Χ.
Τέθριππον
Μακεδονία
Αρχέλαος Περδίκκα
404 π.Χ.
Δόλιχος
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Λασθένης
404 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Σύμμαχος
404 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Θούριοι (νότια Ιταλία)
Πεισίρ(ρ)οδος
404 π.Χ.
Στάδιον
Λάρισα (Θεσσαλία)
Κροκίνας (ή Κρουκίνας)
404 π.Χ.
Παγκράτιον
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Πρόμαχος
404 π.Χ.
Πυγμαχία
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Ευκλής
400 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κως (νησί του Αιγαίου)
Ξενόδικος
400 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τίμων
400 π.Χ.
Πάλη
Τροιζήνα (Πελοπόννησος)
Βαύκις
400 π.Χ.
Παγκράτιον
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Αντίοχος
400 π.Χ.
Πάλη παίδων
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Ευθυμένης
400 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Άγνωστη προέλευση
[...]κράτης
400 π.Χ.
Κέλης
Άγνωστη προέλευση
Αίσηπος (ή Αίσυπος ή Αίσιπος ή Αίγυπτος)
400 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Μίνως
400 π.Χ.
Πυγμαχία
Παρρασία (Πελοπόννησος)
Δήμαρχος
396 π.Χ.
Δόλιχος
Κρήτη
[...]ώνιος
396 π.Χ.
Πάλη
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
[...]ος
396 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Σικυών (Πελοπόννησος)
Βύκελος
396 π.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κράτης
396 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τίμαιος
396 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αρχέδαμος
396 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ευπόλεμος (ή Εύπολις)
396 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Κυνίσκα
396 π.Χ.
Δίαυλος
Λάρισα (Θεσσαλία)
Κροκίνας
396 π.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
[...]υ[...]ος
396 π.Χ.
Παγκράτιον (;)
Άγνωστη προέλευση
[...]ναν[...]
396 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Αθήνα
Επιχάρης
396 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Α[...]ος
Λαμπυρίων
396 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Α[...]ος
[...]ς
392 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Καυλωνία (νότια Ιταλία)
Δίκων
392 π.Χ.
Στάδιον
Ηλεία (;) (Πελοπόννησος)
Τεριναίος
392 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Κυνίσκα
392 π.Χ.
Πάλη
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Ευθυμένης
392 π.Χ.
Πυγμαχία
Αλικαρνασσός (Μικρά Ασία)
Φορμίων
392 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Φενεός (Πελοπόννησος)
Νεολαΐδης
388 π.Χ.
Πυγμαχία
Θεσσαλία
Εύπωλος
388 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κλεογένης
388 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αριστόδημος
388 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ξέναρχος
388 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αντίπατρος
388 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα (κεντρική Ελλάδα) ή Δελφοί
Σώσιππος
384 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κλείτωρ (Πελοπόννησος)
Άλκετος
384 π.Χ.
Δόλιχος
Κρήτη
Σωτάδης
384 π.Χ.
Πένταθλον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ύσμων
384 π.Χ.
Στάδιον
Συρακούσες (Σικελία)
Δίκων
384 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (δίαυλος ή οπλίτης δρόμος)
Συρακούσες (Σικελία)
Δίκων
384 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ηραία (Πελοπόννησος)
Λυκίνος
384 π.Χ.
Τέθριππον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευρυβιάδης (ή Συβαριάδης ή Ευρύβατος)
384 π.Χ.
Πυγμαχία
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Δαμοξενίδας
384 π.Χ.
Πάλη
Φιγάλεια (Πελοπόννησος)
Ναρυκίδας
380 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ίππος
380 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Δεινόλοχος
380 π.Χ.
Πυγμαχία
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Άγνωστο όνομα
380 π.Χ.
Στάδιον
Τάρας (νότια Ιταλία)
Διονυσόδωρος
380 π.Χ.
Δόλιχος
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Σωτάδης
380 π.Χ.
Παγκράτιον
Αιγές στην Κιλικία
Ξενοφών
376 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κλείτωρ (Πελοπόννησος)
Κριτόδαμος
376 π.Χ.
Πένταθλον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Στόμιος
376 π.Χ.
Στάδιον
Θούριοι (νότια Ιταλία)
Δάμων
376 π.Χ.
Πυγμαχία
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Λάβαξ
372 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Θερσίλοχος
372 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τρωίλος
372 π.Χ.
Άρμα πωλικόν
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τρωίλος
372 π.Χ.
Στάδιον
Θούριοι (νότια Ιταλία)
Δάμων
372 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Μεθύδριον (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
372 π.Χ.
Πάλη παίδων
Μαίναλος (Πελοπόννησος)
Ξενοκλής
368 π.Χ.
Παγκράτιον
Στράτος (Ακαρνανία)
Άγνωστο όνομα
368 π.Χ.
Συνωρίς
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευρυλεονίς
368 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Δαμίσκος
368 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα (κεντρική Ελλάδα) ή Έφεσσος (Μικρά Ασία)
Πυθόστρατος
368 π.Χ.
Πυγμαχία
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
Αριστίων
364 π.Χ.
Τέθριππον
Κυρήνη (Λιβύη)
Ευβάτας
364 π.Χ.
Παγκράτιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Σώστρατος
364 π.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Υβλαία Σικελίας
Αρχίας
364 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Φωκίδης
360 π.Χ.
Τέθριππον
Κυρήνη (Λιβύη)
Θεόχρηστος Α'
360 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Πώρος
360 π.Χ.
Παγκράτιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Σώστρατος
360 π.Χ.
Πάλη παίδων
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Αγήνωρ
360 π.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Υβλαία Σικελίας
Αρχίας
360 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Λέπρεον (Πελοπόννησος)
Ξένων
360 π.Χ.
Πυγμαχία
Αθήνα
Φιλάμμων
356 π.Χ.
Παγκράτιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Σώστρατος
356 π.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Υβλαία Σικελίας
Αρχίας
356 π.Χ.
Στάδιον
Μάλια (Κρήτη)
Πώρος
356 π.Χ.
Κέλης
Μακεδονία
Φίλιππος Β'
356 π.Χ.
Δόλιχος
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Πυριλάμπης
356 π.Χ.
Πάλη
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Χαίρων
352 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Διονυσόδωρος
352 π.Χ.
Στάδιον
Τάρας (νότια Ιταλία)
Σμικρίνας (ή Μικρίνας)
352 π.Χ.
Τέθριππον
Μακεδονία
Φίλιππος Β'
352 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Αθηναίος
352 π.Χ.
Συνωρίς
Αθήνα
Τιμοκράτης
352 π.Χ.
Πάλη
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Χαίρων
348 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Πολυκλής
348 π.Χ.
Πάλη παίδων
Θεσπιαί (κεντρική Ελλάδα)
Αισχύλος
348 π.Χ.
Συνωρίς
Μακεδονία
Φίλιππος Β'
348 π.Χ.
Πάλη
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Χαίρων
344 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Δαμάρητος
344 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Καλλικράτης
344 π.Χ.
Τέθριππον
Ήπειρος
Αρρύβας
344 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Αριστόλοχος
344 π.Χ.
Πάλη
Πελλήνη (Πελοπόννησος)
Χαίρων
340 π.Χ.
Πυγμαχία
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ασάμων
340 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Τελέστας
340 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Καλλικράτης
340 π.Χ.
Ιππικός αγώνας
Άγνωστη προέλευση
Καλλιάδης
340 π.Χ.
Στάδιον
Αθήνα
Αντικλής
336 π.Χ.
Στάδιον
Κλείτωρ (Πελοπόννησος)
Κλεόμαντις
336 π.Χ.
Πυγμαχία
Τάρας (νότια Ιταλία)
Μυς
336 π.Χ.
Παγκράτιον
Αθήνα
Διόξιππος
332 π.Χ.
Πυγμαχία
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Σάτυρος
332 π.Χ.
Πένταθλον
Αθήνα
Κάλλιππος
332 π.Χ.
Πάλη
Πάτρα (Πελοπόννησος)
Χείλων
332 π.Χ.
Στάδιον
Χαλκίδα (Εύβοια)
Γρύλος (ή Ευρύλας)
328 π.Χ.
Πυγμαχία
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Σάτυρος
328 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
328 π.Χ.
Στάδιον
Μακεδονία
Κλίτων
328 π.Χ.
Δόλιχος
Άργος (Πελοπόννησος)
Αγεύς
328 π.Χ.
Ιππικός αγώνας
Αθήνα
Δημάδης
328 π.Χ.
Πάλη
Πάτρα (Πελοπόννησος)
Χείλων
324 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Δούρις
324 π.Χ.
Παγκράτιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αστυάναξ
324 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
324 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Μικίνας
320 π.Χ.
Πάλη παίδων
Κολοφών (Μικρά Ασία)
Ερμησιάναξ
320 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Πύτταλος
320 π.Χ.
Παγκράτιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αστυάναξ
320 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
320 π.Χ.
Στάδιον
Αμφίπολις (Μακεδονία)
Δαμασίας
316 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Χοιρίλος
316 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Δεινοσθένης
316 π.Χ.
Παγκράτιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αστυάναξ
316 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
312 π.Χ.
Πένταθλον
Ηραία (Πελοπόννησος)
Αλεξίβιος
312 π.Χ.
Στάδιον
Μυτιλήνη (νησί του Αιγαίου)
Παρμενίων (ή Παρμενίδης)
312 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
312 π.Χ.
Παγκράτιον
Αθήνα
Αριστοφών
308 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Θεότιμος
308 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Σελεάδας (ή Σελείδας)
308 π.Χ.
Στάδιον
Τεγέα (Πελοπόννησος)
Απολλωνίδης
308 π.Χ.
Παγκράτιον
Μίλητος (Μικρά Ασία) ή Αθήνα
Αντήνωρ
308 π.Χ.
Κέλης
Λίνδος (Ρόδος)
Νικαγόρας
308 π.Χ.
Συνωρίς
Λίνδος (Ρόδος)
Νικαγόρας
308 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
304 π.Χ.
Στάδιον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Ανδρομένης
304 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάλλων
304 π.Χ.
Δίαυλος
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Νίκανδρος
304 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Σόφιος
304 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
304 π.Χ.
Παγκράτιον
Άγνωστη προέλευση
Λεοντίσκος
304 π.Χ.
Τέθριππον
Φίλιπποι (Μακεδονία)
Λάμπος
300 π.Χ.
Τέθριππον
Κυρήνη (Λιβύη)
Θεόχρηστος Β'
300 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τιμοσθένης
300 π.Χ.
Δίαυλος
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Νίκανδρος
300 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ιππόμαχος
300 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ευβάλκης
300 π.Χ.
Πυγμαχία
Μυτιλήνη (νησί του Αιγαίου)
Άρχιππος
300 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
300 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
300 π.Χ.
Στάδιον
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Πυθαγόρας
300 π.Χ.
Πάλη
Άργος (Πελοπόννησος)
Κεράς
300 π.Χ.
Παγκράτιον
Ανθηδών (Κεντρική Ελλάδα)
Νίκων
296 π.Χ.
Κέλης
Θεσσαλία
Πανδίων
296 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αρχίδαμος
296 π.Χ.
Πάλη
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αμφιάρης
296 π.Χ.
Πάλη παίδων
Τράλλεις (Μικρά Ασία)
(Σω)σιάδης
296 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αντίπατρος
296 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
296 π.Χ.
Πένταθλον
Μαντίνεια (Πελοπόννησος)
Τίμαρχος
296 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
296 π.Χ.
Στάδιον
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Πυθαγόρας
296 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Άγνωστη προέλευση
Μυρκεύς
296 π.Χ.
Δίαυλος
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Απολλώνιος
296 π.Χ.
Παγκράτιον
Ανθηδών (κεντρική Ελλάδα)
Νίκων
296 π.Χ.
Συνωρίς
Αμβρακία (δυτική Ελλάδα)
Τλασίμαχος
296 π.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Αμβρακία (δυτική Ελλάδα)
Τλασίμαχος
296 π.Χ.
Δόλιχος
Βοιωτία (κεντρική Ελλάδα)
Πασίχορος
296 π.Χ.
Πυγμαχία
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Κάλλιππος
292 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Κλαζομεναί (Μικρά Ασία)
Ηρόδοτος
292 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τηλέμαχος
292 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Επέραστος
292 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μέγαρα (Αττική)
Ηρόδωρος
292 π.Χ.
Στάδιον
Μακεδονία
Αντίγονος
292 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Αρκαδία (Πελοπόννησος)
Φίλιππος
288 π.Χ.
Στάδιον
Μακεδονία
Αντίγονος
284 π.Χ.
Στάδιον
Φάρσαλα (Θεσσαλία)
Φιλόμηλος
280 π.Χ.
Δίαυλος
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Παραβάλλων
280 π.Χ.
Στάδιον
Αίγιον (Πελοπόννησος)
Λάδας
276 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Ιδαίος (ο και Νικάτωρ)
276 π.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Πέργαμος (Μικρά Ασία)
Άτταλος
272 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Νίκαρχος
272 π.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Γλαύκων
272 π.Χ.
Πάλη παίδων
Αιγείρα (Πελοπόννησος)
Κρατίνος
272 π.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Περιγένης
268 π.Χ.
Κέλης
Κραννών (Θεσσαλία)
Μ[...]
268 π.Χ.
Τέθριππον
Θεσσαλία
Καρτερός
268 π.Χ.
Συνωρίς
Θεσσαλία
Άγνωστο όνομα
268 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αλεξίνικος
268 π.Χ.
Στάδιον
Μακεδονία
Σέλευκος
268 π.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Μακεδονία
Βελιστίχη
268 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
264 π.Χ.
Στάδιον
Κως (νησί του Αιγαίου)
Φιλίνος
264 π.Χ.
Δίαυλος
Κως (νησί του Αιγαίου)
Φιλίνος
264 π.Χ.
Συνωρίς πωλική
Μακεδονία
Βελιστίχης
260 π.Χ.
Στάδιον
Κως (νησί του Αιγαίου)
Φιλίνος
260 π.Χ.
Δίαυλος
Κως (νησί του Αιγαίου)
Φιλίνος
256 π.Χ.
Πάλη παίδων
Κολοφών (Μικρά Ασία)
Εικάσιος
256 π.Χ.
Δίαυλος
Κως (νησί του Αιγαίου)
Φιλίνος
256 π.Χ.
Κέλης πωλικός
Θεσσαλία
Ιπποκράτης
256 π.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Αμμώνιος
252 π.Χ.
Πένταθλον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
252 π.Χ.
Στάδιον
Άμφισσα (κεντρική Ελλάδα)
Ξενοφάνης
248 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Λαστρατίδας
248 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ηλεία (Πελοπόννησος)
[...]ς
248 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ευρυάδης
248 π.Χ.
Στάδιον
Νεάπολη (νότια Ιταλία)
Σιμύλος
244 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Αλκίδας
244 π.Χ.
Πάλη
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
240 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ευανορίδας
240 π.Χ.
Στάδιον
Αιτωλία (δυτική Ελλάδα)
Εράτων
240 π.Χ.
Πυγμαχία
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Κλεόξενος
236 π.Χ.
Στάδιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Πυθοκλής
232 π.Χ.
Τέθριππον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Άρατος
232 π.Χ.
Πένταθλον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Γόργος
232 π.Χ.
Στάδιον
Βάρκη (Λιβύη)
Μενεσθεύς
228 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Πάνταρκος
228 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Θέλφουσσα (Πελοπόννησος)
Εμαυτίων
228 π.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Δημήτριος
224 π.Χ.
Στάδιον
Άργος (Πελοπόννησος)
Ιολαΐδας
220 π.Χ.
Στάδιον
Συρακούσες (Σικελία)
Ζώπυρος
220 π.Χ.
Παγκράτιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Αγησίδαμος
220 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Νουβία (Αίγυπτος)
Άγνωστο όνομα
216 π.Χ.
Παγκράτιον
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Κλειτόμαχος
216 π.Χ.
Ιπποδρομία πώλων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Θρασωνίδης
216 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Παιάνιος
216 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Δωρόθεος
212 π.Χ.
Πυγμαχία
Θήβα (κεντρική Ελλάδα)
Κλειτόμαχος
212 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάπρος
212 π.Χ.
Παγκράτιον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάπρος
212 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (συνωρίς ή τέθριππον πώλων)
Τρωάς (Μικρά Ασία)
Ακεστορίδης
212 π.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Κράτης
208 π.Χ.
Στάδιον
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Ηράκλειτος
208 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Τεγέα (Πελοπόννησος)
Δαμάτριος
208 π.Χ.
Δίαυλος
Άργος (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
204 π.Χ.
Στάδιον
Σαλαμίνα Κύπρου
Ηρακλείδης
204 π.Χ.
Πάλη
Τένεδος (νησί στο βόρειο Αιγαίο)
Δαμοκράτης
204 π.Χ.
Δίαυλος
Άργος (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
204 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Άσσος (Μικρά Ασία)
Σώδαμος
200 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Κολοφών (Μικρά Ασία)
Μόσχος
200 π.Χ.
Πένταθλον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τίμων
200 π.Χ.
Δόλιχος
Τεγέα (Πελοπόννησος)
Δαμάτριος
200 π.Χ.
Δίαυλος
Άργος (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
200 π.Χ.
Στάδιον
Αιτωλία (δυτική Ελλάδα)
Πυρρίας
200 π.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Αλεξάνδρεια στην Τρωάδα (Μικρά Ασία)
Φαίδιμος
196 π.Χ.
Δίαυλος
Άργος (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
196 π.Χ.
Στάδιον
Βοιωτία (κεντρική Ελλάδα)
Μικίων
192 π.Χ.
Στάδιον
Κύζικος (Μικρά Ασία)
Αγέμαχος
192 π.Χ.
Πάλη
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Κλε(ιτ)όστρατος
188 π.Χ.
Στάδιον
Μεγαλόπολη (Πελοπόννησος)
Αρκεσίλαος
184 π.Χ.
Στάδιον
Σελεύκεια (βόρεια Συρία)
Ιππόστρατος
184 π.Χ.
Πυγμαχία
Ερυθραία (Μικρά Ασία)
Επιθέρσης
180 π.Χ.
Στάδιον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Ονησίκριτος
180 π.Χ.
Πυγμαχία
Ερυθραία (Μικρά Ασία)
Επιθέρσης
176 π.Χ.
Στάδιον
Άσπενδος (Μικρά Ασία)
Θυμίλος
172 π.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Δίαλλος
172 π.Χ.
Πάλη παίδων
Λίνδος (Ρόδος)
Αγησίστρατος
172 π.Χ.
Στάδιον
Μέγαρα (Αττική)
Δημόκριτος
168 π.Χ.
Στάδιον
Άντισσα (Λέσβος)
Αρίστανδρος
164 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Λύσιππος
164 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
164 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
164 π.Χ.
Δίαυλος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
160 π.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Δ[...]γονος
160 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
160 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
160 π.Χ.
Δίαυλος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
156 π.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Δ[...]γονος
156 π.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Ερεσός (Λέσβος) (ή Έφεσος στη Μικρά Ασία)
Αμύντας
156 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
156 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
156 π.Χ.
Δίαυλος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
156 π.Χ.
Πάλη
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Αριστομένης
156 π.Χ.
Παγκράτιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Αριστομένης
152 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Σάμος (νησί του Αιγαίου)
Απολλόδωρος
152 π.Χ.
Αγώνας παίδων
Άγνωστη προέλευση
[...]ς
152 π.Χ.
Στάδιον
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
152 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
152 π.Χ.
Δίαυλος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Λεωνίδας
148 π.Χ.
Πάλη
Ηλεία (Πελοπόννησος)
[...]ς
148 π.Χ.
Στάδιον
Συρακούσες (Σικελία)
Όρθων
144 π.Χ.
Στάδιον
Κύζικος (Μικρά Ασία)
Άλκιμος
144 π.Χ.
Πυγμαχία
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Ξενόθεμις
140 π.Χ.
Στάδιον
Σικυών (Πελοπόννησος) (ή Κύζικος στη Μικρά Ασία)
Διόδωρος (ή Ανώδωκος ή Ανώδωρος)
136 π.Χ.
Στάδιον
Ήπειρος
Αντίπατρος
132 π.Χ.
Πάλη
Αθήνα
Μενόδωρος
132 π.Χ.
Στάδιον
Δελφοί (κεντρική Ελλάδα)
Δάμων
128 π.Χ.
Στάδιον
Τράλλεις (Μικρά Ασία)
Τιμόθεος
124 π.Χ.
Στάδιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Βοιωτός
120 π.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Ακουσίλαος
120 π.Χ.
Πυγμαχία
Τριταία (κεντρική Ελλάδα)
Αγήσαρχος (ή Αιμόστρατος ή Δαιμόστρατος ή Αρχέστρατος ή Αμέστρατος)
116 π.Χ.
Στάδιον
Νίκαια (Βιθυνία)
Χρυσόγονος
112 π.Χ.
Στάδιον
Νίκαια (Βιθυνία)
Χρυσόγονος
108 π.Χ.
Στάδιον
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Νικόμαχος
104 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Νικόδαμος
100 π.Χ.
Στάδιον
Σελεύκεια στον Τίγρη
Σιμμίας
100 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άκριον (Πελοπόννησος)
Νικοκλής
100 π.Χ.
Δίαυλος
Άκριον (Πελοπόννησος)
Νικοκλής
100 π.Χ.
Δόλιχος
Άκριον (Πελοπόννησος)
Νικοκλής
100 π.Χ.
Συνωρίς πωλική
Άγνωστη προέλευση
[...]ς
96 π.Χ.
Στάδιον
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Παρμενίσκος
96 π.Χ.
Συνωρίς πωλική
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αντιγένης
96 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αριστόδαμος
96 π.Χ.
Στάδιον
Άκριον (Πελοπόννησος)
Νικοκλής
96 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα δρόμου
Άκριον (Πελοπόννησος)
Νικοκλής
92 π.Χ.
Στάδιον
Κως (νησί του Αιγαίου)
Εύδαμος
92 π.Χ.
Πάλη
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Πρωτοφάνης
92 π.Χ.
Παγκράτιον
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Πρωτοφάνης
88 π.Χ.
Στάδιον
Κέρκυρα (νησί του Ιονίου)
Παρμενίσκος
84 π.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Θεοδότα
84 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Στρωγιανός
84 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τιμαρέτα
84 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
(Τ)ηλέμαχος
84 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
(Πραξ)αγόρας
84 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Φίλιστος
84 π.Χ.
Στάδιον
Λάρισα (Θεσσαλία)
Δημόστρατος
80 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Άργος (Πελοπόννησος)
Επαίνετος
76 π.Χ.
Στάδιον
Κυπαρισσία (Πελοπόννησος)
Δίων
76 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Λασθένης
76 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
76 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Φιλόνικος
72 π.Χ.
Πάλη παίδων
Κυπαρισσία (Πελοπόννησος)
Απολλοφάνης
72 π.Χ.
Πένταθλον
Κως (νησί του Αιγαίου)
Αριστωνομίδας
72 π.Χ.
Παγκράτιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Σφοδρίας
72 π.Χ.
Δόλιχος
Σικυών (Πελοπόννησος)
Υψικλής
72 π.Χ.
Συνωρίς πωλική
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κλητίας
72 π.Χ.
Κέλης πωλικός
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάλλιππος
72 π.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάλας
72 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ηγήμων
72 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Σωτήριχος
72 π.Χ.
Τέθριππον
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αριστόλοχος
72 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ελλάνικος
72 π.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Ελλάνικος
72 π.Χ.
Στάδιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Εκάτομνος (ή Εκατόμνως)
72 π.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Εκάτομνος (ή Εκατόμνως)
72 π.Χ.
Δίαυλος
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Εκάτομνος (ή Εκατόμνως)
72 π.Χ.
Πάλη
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ισίδωρος
72 π.Χ.
Στάδιον παίδων
Ασία
Σωσιγένης
72 π.Χ.
Πυγμαχία
Αδραμύττιον (Μικρά Ασία)
Ατυάνας
72 π.Χ.
Δόλιχος
Ρώμη
Γάιος
68 π.Χ.
Στάδιον
Υπαιπηνός (Μικρά Ασία)
Διοκλής
68 π.Χ.
Πάλη
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στράτων (ή Στρατόνικος)
68 π.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στράτων (ή Στρατόνικος)
64 π.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Ανδρέας
64 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή παγκράτιον)
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στράτων
60 π.Χ.
Συνωρίς
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Μενέδημος
60 π.Χ.
Στάδιον
Αμβρακία (δυτική Ελλάδα)
Ανδρόμαχος
56 π.Χ.
Ιπποδρομία πώλων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Χάρωψ
56 π.Χ.
Στάδιον
Ταυρομένιον (Σικελία)
Λάμαχος
52 π.Χ.
Ιπποδρομία πώλων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αγίλοχος
52 π.Χ.
Στάδιον
Άργος (Πελοπόννησος)
Ανθεστίων
52 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
[...]ος
52 π.Χ.
Πάλη
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μαρίων
52 π.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μαρίων
48 π.Χ.
Αγώνας πώλων (τέθριππον ή συνωρίς)
Ηλεία (Πελοπόννησος)
[...]χος
48 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Άγνωστο όνομα
48 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Θεόδωρος
44 π.Χ.
Στάδιον
Μεσσηνία (Πελοπόννησος)
Θεόδωρος
40 π.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Θαλλίαρχος
40 π.Χ.
Στάδιον
Θούριοι (νότια Ιταλία)
Αρίστων
36 π.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Λυκομήδης
36 π.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Σκάμανδρος
32 π.Χ.
Πυγμαχία
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Θαλλίαρχος
32 π.Χ.
Στάδιον
Θούριοι (νότια Ιταλία)
Αρίστων
28 π.Χ.
Στάδιον
Άργος (Πελοπόννησος)
Σώπατρος
24 π.Χ.
Στάδιον
Σιδών (Φοινίκη)
Ασκληπιάδης
24 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Δημοσθένης
24 π.Χ.
Παγκράτιον
Πέργαμος (Μικρά Ασία)
(Φίλι)ππος Γλύκων
20 π.Χ.
Δίαυλος
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
20 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Δημοσθένης
20 π.Χ.
Στάδιον
Πάτρα (Πελοπόννησος)
Αυφίδιος
16 π.Χ.
Στάδιον
Τύανα (Μικρά Ασία)
Διόδοτος
16 π.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Δημοσθένης
12 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Πολύκτωρ
12 π.Χ.
Στάδιον
Αιολία (Μικρά Ασία)
Διοφάνης
8 π.Χ.
Στάδιον
Θυάτειρα (Μικρά Ασία)
Αρτεμίδωρ
8 π.Χ.
Πυγμαχία
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Νικοφών
4 π.Χ.
Στάδιον
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Δημάρατος
4 π.Χ.
Πάλη παίδων
Ζάκυνθος (νησί του Ιονίου)
Πολύξενος
4 π.Χ.
Τέθριππον
Ρώμη
Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων
1 μ.Χ.
Ιπποδρομία πώλων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Αρχιάδας
1 μ.Χ.
Συνωρίς πωλική
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Δαμαιθίδας
1 μ.Χ.
Στάδιον
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Δημάρατος
5 μ.Χ.
Στάδιον
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Παμμένης
5 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (ιππικό;)
Ρώμη
Γναεύς Μάρκιος
9 μ.Χ.
Στάδιον
Αλικαρνασσός (Μικρά Ασία)
Ασιατικός
9 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (ιππικό;)
Ρώμη
Γναεύς Μάρκιος
13 μ.Χ.
Πάλη
Στρατονίκεια (ή Μαίανδρος) (Μικρά Ασία)
Αριστέας
13 μ.Χ.
Παγκράτιον
Στρατονίκεια (ή Μαίανδρος) (Μικρά Ασία)
Αριστέας
13 μ.Χ.
Στάδιον
Προύσα (Βιθυνία)
Διοφάνης
17 μ.Χ.
Στάδιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αισχίνης (ο Γλαυκίας)
17 μ.Χ.
Τέθριππον
Ρώμη
Γερμανικός Καίσαρ Τιβέριος
21 μ.Χ.
Στάδιον
Πέτρα (Ιορδανία)
Πολέμων
25 μ.Χ.
Στάδιον
Κυδωνία (Κρήτη)
Δάμας (ή Δαμασίας)
25 μ.Χ.
Πυγμαχία
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Δημοκράτης
25 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αντιόχεια (Συρία)
Ερμάς
29 μ.Χ.
Πυγμαχία
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Δημοκράτης
29 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αντιόχεια (Συρία)
Ερμάς
29 μ.Χ.
Στάδιον
Πέργαμος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης
33 μ.Χ.
Παγκράτιον
Λαοδίκεια (Μικρά Ασία)
Εράς
33 μ.Χ.
Πυγμαχία
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Δημοκράτης
33 μ.Χ.
Στάδιον
Επίδαυρος (Πελοπόννησος)
Απολλώνιος
37 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Απολλώνιος
37 μ.Χ.
Πάλη
Αιγές στην Κιλικία
Νικόστρατος
37 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αιγές στην Κιλικία
Νικόστρατος
37 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Σαραπίων
37 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Ερμογένης
41 μ.Χ.
Στάδιον
Λαοδίκεια (Μικρά Ασία)
Ευβουλίδας
41 μ.Χ.
Δίαυλος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
41 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
41 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Απολλώνιος
45 μ.Χ.
Στάδιον
Μυτιλήνη (νησί του Αιγαίου)
Βαλέριος
45 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
45 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Άγνωστη προέλευση
Απολλώνιος
49 μ.Χ.
Πυγμαχία
Καρία (Μικρά Ασία)
Μελανκόμας
49 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
49 μ.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Πούπλιος Κορνήλιος Αρίστων
49 μ.Χ.
Στάδιον
Αίγιο (Πελοπόννησος)
Αθηνόδωρος
49 μ.Χ.
Πάλη
Αντιόχεια (Συρία)
Τιβέριος Κλαύδιος Πατρόβιος
53 μ.Χ.
Ιπποδρομία πώλων
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κάλλιππος Πεισαίος
53 μ.Χ.
Κέλης
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Τιβέριος Κλαύδιος Αφροδείσιος
53 μ.Χ.
Παγκράτιον
Στρατονίκεια (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
53 μ.Χ.
Στάδιον
Αίγιο (Πελοπόννησος)
Αθηνόδωρος
53 μ.Χ.
Πάλη
Αντιόχεια (Συρία)
Τιβέριος Κλαύδιος Πατρόβιος
57 μ.Χ.
Στάδιον
Σιδών (Φοινίκη)
Καλλικλής
57 μ.Χ.
Πάλη
Αντιόχεια (Συρία)
Τιβέριος Κλαύδιος Πατρόβιος
57 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Πούπλιος Πομπήειος Ευτύχης
61 μ.Χ.
Στάδιον
Αίγιο (Πελοπόννησος)
Αθηνόδωρος
61 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Πούπλιος Πομπήειος Ευτύχης
65 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αντίκυρα (κεντρική Ελλάδα)
Ξενόδαμος
65 μ.Χ.
Άρμα τέλειον
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Άρμα πωλικόν
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Αγώνας κιθαρωδών
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Αγώνας τραγωδιών
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Δεκάπωλον
Ρώμη
Νέρων
65 μ.Χ.
Στάδιον
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Τρύφων
69 μ.Χ.
Στάδιον
Κέραμος (Μικρά Ασία)
Πολίτης
69 μ.Χ.
Δίαυλος
Κέραμος (Μικρά Ασία)
Πολίτης
69 μ.Χ.
Δόλιχος
Κέραμος (Μικρά Ασία)
Πολίτης
69 μ.Χ.
Παγκράτιον
Τράλλεις (Μικρά Ασία)
Τι. Κλαύδιος Αρτεμίδωρος
69 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Διογένης
73 μ.Χ.
Στάδιον
Κύμη (Εύβοια)
Ρόδων
73 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Διογένης
77 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Διογένης
77 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Στράτων
81 μ.Χ.
Παγκράτιον
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Τι. Κλαύδιος Ρούφος
81 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
(Πρατο)μελίδας
81 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (δίαυλος ή οπλίτης δρόμος)
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
81 μ.Χ.
Στάδιον
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
81 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Διογένης
85 μ.Χ.
Στάδιον
Ταρσός (Μικρά Ασία)
Απολλοφάνης (ο και Πάπης)
85 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος (;)
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
85 μ.Χ.
Δίαυλος
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
85 μ.Χ.
Παγκράτιον
Άδανα (Μικρά Ασία)
Τ. Φλάβιος Αρτεμίδωρος
85 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Διογένης
85 μ.Χ.
Δόλιχος
Ιασός (Μικρά Ασία)
Τ. Φλάβιος Μητρόβιος
89 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Τήνος (νησί του Αιγαίου)
Παγκλής
89 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (δίαυλος ή οπλίτης δρόμος)
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
89 μ.Χ.
Στάδιον
Ξάνθος (Μικρά Ασία)
Ερμογένης (ο και Ίππος)
89 μ.Χ.
Παγκράτιον
Άδανα (Μικρά Ασία)
Τ. Φλάβιος Αρτεμίδωρος
89 μ.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Νικάνωρ
89 μ.Χ.
Πυγμαχία παίδων
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Σαραπίων
93 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Αθήνα
Αθηναίος
93 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Απόλλωνις (ή Ηλιόδωρος)
93 μ.Χ.
Πυγμαχία
Αλεξάνδρεια στην Τρωάδα (Μικρά Ασία)
Ηρακλείδης
97 μ.Χ.
Στάδιον
Καππαδοκία (Μικρά Ασία)
Στέφανος
97 μ.Χ.
Πάλη παίδων
Αντιόχεια (Συρία)
Μάρκος
101 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Τ. Φλάβιος Αρχίβιος
101 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Αχιλλεύς
105 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Θεωνάς (ο και Σμάραγδος)
105 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Τ. Φλάβιος Αρχίβιος
109 μ.Χ.
Στάδιον
Σιδών (Φοινίκη)
Κάλλιστος
113 μ.Χ.
Στάδιον
Σιδών (Φοινίκη)
Εύστολος
113 μ.Χ.
Δόλιχος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Άγνωστο όνομα
117 μ.Χ.
Παγκράτιον παίδων
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Π. Αίλιος Αριστόμαχος
117 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ισαρίων
117 μ.Χ.
Δόλιχος
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Άγνωστο όνομα
121 μ.Χ.
Στάδιον
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Αριστέας
125 μ.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Δ(ε)ίδας
125 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Διονύσιος Σαμευμύς
125 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Πέργαμος (Μικρά Ασία)
Μόσχος
129 μ.Χ.
Παγκράτιον
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Μ. Ούλπιος Δομέστικος
129 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Αιγές στην Αιολία
(Δεί)φιλος
129 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Διονύσιος Σαμευμύς
129 μ.Χ.
Τέθριππον
Ρώμη
Λ. Μινίκιος Νάταλις
133 μ.Χ.
Στάδιον παίδων
Σικυών (Πελοπόννησος)
Αίλιος Γρανιανός
133 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Λουκάς
137 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Σικυών (Πελοπόννησος)
Αίλιος Γρανιανός
137 μ.Χ.
Δίαυλος
Σικυών (Πελοπόννησος)
Αίλιος Γρανιανός
137 μ.Χ.
Πένταθλον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Αίλιος Γρανιανός
137 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Λαοδίκεια (Μικρά Ασία)
Π. Αίλιος Αρτεμάς
137 μ.Χ.
Πάλη
Μαγνησία στο Σίπυλο (Μικρά Ασία)
(Ερμα)γόρας
137 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Επίδαυρος (ο και Αμμώνιος)
141 μ.Χ.
Πένταθλον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Αίλιος Γρανιανός
141 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Δίδυμος
141 μ.Χ.
Πυγμαχία
Απάμεια (Βιθυνία)
Μ. Τύλλιος
145 μ.Χ.
Στάδιον
Σικυών (Πελοπόννησος)
Κραναός (ή Γρανιανός)
145 μ.Χ.
Πυγμαχία
Απάμεια (Βιθυνία)
Μ. Τύλλιος
149 μ.Χ.
Πάλη
Σελεύκεια (βόρεια Συρία)
Διονύσιος
149 μ.Χ.
Στάδιον
Σάρδεις (Μικρά Ασία)
Αττικός
149 μ.Χ.
Παγκράτιον
Άγνωστη προέλευση
Σωκράτης
153 μ.Χ.
Τέθριππον πωλικόν
Ηλεία (Πελοπόννησος)
Κασίας Μ(νασιθέας)
153 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μ. Αυρήλιος Δημήτριος
153 μ.Χ.
Στάδιον
Χίος (νησί του Αιγαίου)
Δημήτριος
153 μ.Χ.
Δίαυλος
Χίος (νησί του Αιγαίου)
Δημήτριος
157 μ.Χ.
Στάδιον
Χίος (νησί του Αιγαίου)
Ηράς
161 μ.Χ.
Στάδιον
Ελάτεια (κεντρική Ελλάδα)
Μνασίβουλος
161 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Ελάτεια (κεντρική Ελλάδα)
Μνασίβουλος
165 μ.Χ.
Πάλη
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Χρύσιππος
165 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Ταρσός (Μικρά Ασία)
Τ. Αίλιος Αυρήλιος Απολλώνιος
165 μ.Χ.
Δίαυλος
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
165 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Αειθαλής
169 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ευδαίμων
169 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα δρόμου
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
173 μ.Χ.
Παγκράτιον
Σάρδεις (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Δημόστρατος Δαμάς
173 μ.Χ.
Πυγμαχία
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Φωτίων
173 μ.Χ.
Στάδιον
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Αγαθόπους
177 μ.Χ.
Παγκράτιον
Σάρδεις (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Δημόστρατος Δαμάς
177 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Γ. Ιούλιος Βάσσος
177 μ.Χ.
Πάλη
Μαγνησία στο Σίπυλο (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Ερμαγόρας
177 μ.Χ.
Στάδιον
Αίγινα (νησί του Σαρωνικού)
Αγαθόπους
181 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Κ[...]κταβηνός
181 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μ. Αυρήλιος Ασκληπιάδης
181 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ανουβίων (ο και Φειδός)
185 μ.Χ.
Οπλίτης δρόμος
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Κ[...]κταβηνός
185 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ήρων
185 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Τ. Αίλιος Αυρήλιος Μητρόδωρος
189 μ.Χ.
Στάδιον
Κυρήνη (Λιβύη)
Μάγνος
189 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Κλαύδιος Απολλώνιος
189 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Σμύρνη (Μικρά Ασία)
Τι. Ιούλιος Σεπτήμιος Ιουλιανός
189 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Φιλοσέβαστος
193 μ.Χ.
Πάλη
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μ. Αυρήλιος Ασκληπιάδης
193 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ισίδωρος (ο και Αρτεμίδωρος)
193 μ.Χ.
Κέλης
Ρόδος (νησί του Αιγαίου)
Θεόπροπος
197 μ.Χ.
Πένταθλον
Κύζικος (Μικρά Ασία)
Αυρ. Μητρόδωρος
197 μ.Χ.
Πυγμαχία
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
197 μ.Χ.
Πάλη
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Μ. Αυρήλιος Ασκληπιάδης
197 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ισίδωρος (ο και Αρτεμίδωρος)
201 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Νύσα (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Ιεροκλής
201 μ.Χ.
Πυγμαχία
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα
201 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Αλέξανδρος
205 μ.Χ.
Στάδιον
Κύζικος (Μικρά Ασία)
Επίνικος (ο και Κυνάς)
205 μ.Χ.
Στάδιον παίδων
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
205 μ.Χ.
Πυγμαχία
Άγνωστη προέλευση
Πλούταρχος
209 μ.Χ.
Παγκράτιον
Θυάτειρα (Μικρά Ασία)
Γ. Περήλιος Αυρήλιος Αλέξανδρος
209 μ.Χ.
Πάλη
Ναύκρατις (Αίγυπτος)
Γέρηνος
209 μ.Χ.
Στάδιον
Γόρτυνα (Πελοπόννησος)
Σατορνίλος
213 μ.Χ.
Παγκράτιον
Μαγνησία στο Μαίανδρο (Μικρά Ασία)
Λ. Σιλίκος Φίρμος Μανδρογένης
213 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ηλιόδωρος (ο και Τρωσιδάμας)
213 μ.Χ.
Δόλιχος
Βιθυνία (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα (ο και Γράος)
213 μ.Χ.
Πάλη
Φοινίκη (νότια της Συρίας)
Αυρήλιος Αίλιξ
217 μ.Χ.
Αγώνας σαλπιγκτών
Έφεσος (Μικρά Ασία)
Π. Αίλιος Αυρήλιος Σεραπίων
217 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Ηλιόδωρος (ο και Τρωσιδάμας)
217 μ.Χ.
Δόλιχος
Βιθυνία (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα (ο και Γράος)
217 μ.Χ.
Παγκράτιον
Φοινίκη (νότια της Συρίας)
Αυρήλιος Αίλιξ
221 μ.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Π. Αίλιος Αλκανδρίδας
221 μ.Χ.
Παγκράτιον
Αίγυπτος
Αυρήλιος Φοιβάμμων
221 μ.Χ.
Δόλιχος
Βιθυνία (Μικρά Ασία)
Άγνωστο όνομα (ο και Γράος)
225 μ.Χ.
Στάδιον
Σπάρτη (Πελοπόννησος)
Π. Αίλιος Αλκανδρίδας
225 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Μίλητος (Μικρά Ασία)
Π. Αίλιος Γρανιανός Φάνιος Αρτεμίδωρος
229 μ.Χ.
Στάδιον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Δημήτριος
229 μ.Χ.
Πένταθλον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Δημήτριος
229 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Άγνωστη προέλευση
Κλαύδιος Ρούφος (ο και Απολλώνιος)
233 μ.Χ.
Στάδιον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Δημήτριος
233 μ.Χ.
Πένταθλον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Δημήτριος
233 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Άγνωστη προέλευση
Κλαύδιος Ρούφος (ο και Απολλώνιος)
237 μ.Χ.
Στάδιον
Σαλαμίνα (νησί του Σαρωνικού)
Δημήτριος
237 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία)
Άγνωστη προέλευση
Άγνωστο όνομα
241 μ.Χ.
Πένταθλον
Κόρινθος (Πελοπόννησος)
Πούπλιος Ασκληπιάδης
241 μ.Χ.
Τέθριππον
Αθήνα
Τ. Δομιτίου Προμηθέως
241 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Αντινόη (Αίγυπτος)
Αυρήλιος Γερμανός
245 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Σινώπη (Μικρά Ασία)
Βαλέριος Εκλεκτός
245 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Ερμόπολις (Αίγυπτος)
Τ. Κλαύδιος Διόδωρος
249 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή παγκράτιον)
Δάλδη (Μικρά Ασία)
Μ. Αυρήλιος Πείος
249 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Αθήνα
Άγνωστο όνομα
253 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Σινώπη (Μικρά Ασία)
Βαλέριος Εκλεκτός
257 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Σινώπη (Μικρά Ασία)
Βαλέριος Εκλεκτός
261 μ.Χ.
Αγώνας κηρύκων
Σινώπη (Μικρά Ασία)
Βαλέριος Εκλεκτός
265 μ.Χ.
...
...
Δεν αναφέρονται νικητές
269 μ.Χ.
Στάδιον
Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
Διονύσιος
273 μ.Χ.
...
...
Δεν αναφέρονται νικητές
277 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα
Οξύρυγχος (Αίγυπτος) (εκτός χάρτη)
Αυρήλιος Σαραπάμμων (ο και Δίδυμος)
281-365 μ.Χ.
...
...
Δεν αναφέρονται νικητές
369 μ.Χ.
Πυγμαχία
Αρμενία (εκτός χάρτη)
Βαρασδάτης
369 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα (πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Φιλαδέλφεια (Μικρά Ασία)
Φιλούμενος